Om oss

Spillerlogistikk

Team Provider AS – langsiktig og bærekraftig spillerlogistikk.

Team Provider AS er genuint opptatt av å hjelpe klubber til å etablere og vedlikeholde en spillerstall som er forankret i definerte sportslige ambisjoner – og samtidig sammensatt slik at den realiserer økonomiske verdier for klubben.

Vi har en analysemodell som hjelper klubber å være proaktive og fokuserte på hvilke endringer som skal gjennomføres i spillerstallen de tre neste overgangsvinduer. Vi skal bidra til god balanse i spillerstallen, mulighet til å oppnå sportslige mål og en sunn økonomi.

 

Med fokus på riktig karriereutvikling.

Team Provider AS hjelper sine spillere å finne klubber med riktig sportslig nivå – og som har en godt utviklet modell for spillerlogistikk. Dette er svært vesentlig med tanke på en karriereutvikling med jevn progresjon. Team provider hjelper spilleren å definere en utviklingsplan, og bistå spilleren på følgende områder:

  • Kortsiktige og langsiktige mål / fokusområder
  • Valg av riktig liga / land / nivå
  • Valg av klubb – bidra til kontrakt
  • Følge opp i kontraktstid og forberede neste utviklingstrinn & kontrakt/overgang
  • Oppfølging av kontraktsfestede rettigheter og forpliktelser

 

Skadefri idrett

Team Provider vil øke fokus på basistrening og skadeforebyggende trening, som er viktig om man skal prestere på høyt nivå over tid. Det er viktig at utøveren selv tar ansvar for dette, og tilegner seg kunnskap. Se skadefri.no og Olympiatoppen for mer informasjon.

 

 

 

Terje Myrseth
Agent
+47 468 58 211
terje.myrseth@team-provider.com